អុញនោះ!! ស៊ែមួយយកលាភធំ! ថ្ងៃព្រហស្បតិ៏ ដើមទ្រព្យ នាំលាភ (ជូត ឆ្លូវ ខាល រោង ម្សាញ់ មមី មមែ វក រកា ច លុយកាក់ចេះតែចូល) ថ្ងៃស្អែកទី ១៥ មីនា ទេវតាទ្រព្យ ប្រទានលាភសំណាង និងទ្រព្យ ហូរចូលផ្ទះហូរហៀរ!

ទេវតាទ្រព្យទាំង ៣ ដំណាក់សេដ្ឋីគេហបតីជាន់ខ្ពស់ មានរិទ្ធីអំណាចលើសអ្វីទាំងអស់ ឈ្នះ អស់មារសត្រូវ ប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេច និង ជួយឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នក បានក្លាយជាសេដ្ឋី គហបតី ឬក៏ អភិជនជាន់ខ្ពស់ នឹងនាំលាភសំណាងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផងដែរ។ យ៉ាងណាមិុញ ដោយយោងតាមហោរាសាស្រ្ត សុរិយាគតិ ចិន ដែលបានផ្សាយមុននេះបន្តិចថា ថ្ងៃ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៏ទី ១៥ មីនា ត្រូវនឹង ថ្ងៃព្រហស្បតិ៏ ថ្ងៃហេងនាំលាភ ទេវតាទ្រព្យ នឹងនាំលាភ​ នាំទ្រព្យ នាំសំំណាងល្អ ដល់ឆ្នាំទាំង ១០ផងដែរ ជូត ខាល ឆ្លូវ រោង ម្សាញ់ មមី មមែ វក Continue reading អុញនោះ!! ស៊ែមួយយកលាភធំ! ថ្ងៃព្រហស្បតិ៏ ដើមទ្រព្យ នាំលាភ (ជូត ឆ្លូវ ខាល រោង ម្សាញ់ មមី មមែ វក រកា ច លុយកាក់ចេះតែចូល) ថ្ងៃស្អែកទី ១៥ មីនា ទេវតាទ្រព្យ ប្រទានលាភសំណាង និងទ្រព្យ ហូរចូលផ្ទះហូរហៀរ!